Nieuwsbrief oktober 2014


Ketenzorg COPD en DM in samenwerking met Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg

Eind 2013 hebben wij u benaderd met de vraag welke fysiotherapeutische zorg er in uw praktijk wordt geleverd. U heeft hier vrijwel allemaal op gereageerd. Hartelijk dank daarvoor!
Van de aangeleverde gegevens is een overzicht gemaakt, welke is doorgestuurd naar de Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg (HK).

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van SFH overlegd met HK. HK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gecontracteerde zorgprogramma’s DM type 2, COPD en GGZ in de eerstelijn. Zij bewaken het traject van opstellen, implementatie en kwaliteit.
De patiënt staat centraal in een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement. De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijns disciplines en in samenspraak met de tweede lijn en andere ketenpartners.

Op het gebied van de fysiotherapeutische zorg binnen de  orgprogramma’s DM type 2 en COPD heeft HK om input gevraagd van SFH. Dit heeft geresulteerd in werkafspraken over de  samenwerking bij de ketenzorg COPD en DM type 2. Er zijn profielen afgesproken waaraan de fysiotherapiepraktijk moet voldoen om een overeenkomst af te sluiten met de zorggroep. Deze profielen zijn te vinden op de volgende pagina van deze nieuwsbrief.
Wanneer u denkt te voldoen aan het gestelde profiel en komende week geen overeenkomst ontvangt van HK en u heeft wel interesse om deel te nemen aan de keten, kunt u dit per mail laten weten via communicatiesfh@gmail.com . Wij zullen zorgen dat uw aanmelding bij HK terecht komt, waarna zij met u de overeenkomst afsluiten.


Profiel fysiotherapiepraktijk voor ketenzorg COPD en DM type 2

De fysiotherapeut:

  • is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR);
  • heeft, om het programma voor COPD aan te kunnen bieden, een geaccrediteerde post-HBO cursus COPD gevolgd;
  • heeft, om het programma voor DM II aan te kunnen bieden, een geaccrediteerde post-HBO cursus DM gevolgd;
  • heeft de checklist van het KNGF voor het programma DM II, dan wel COPD met succes doorlopen voor de praktijk en kan dit aantonen middels een geldig certificaat.

De praktijk beschikt over:

  • een goed geoutilleerde oefenruimte met geschikt en jaarlijks geijkt oefenmateriaal;
  • voldoende ruimte voor een 6 minuten wandeltest (minimaal 20 meter);
  • een saturatiemeter.

In de praktijk is verder aanwezig een BHV-er en een AED.
Elke deelnemende praktijk dient bekend te zijn met de actuele sociale kaart met daarin vermeld alle sport- en beweegactiviteiten in de Haarlemmermeer.

 

Reacties zijn gesloten.