Nieuwsbrief juli 2012

De ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de toekomstplannen

Het zal niemand ontgaan zijn dat het in het afgelopen jaar erg stil is geweest rondom SFH. In deze nieuwsbrief willen wij u (de aspirantleden) op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en de stand van zaken van SFH.

Nadat bekend werd dat het systeem van Integrale Bekostiging (IB) voorlopig van de baan leek, werd de noodzaak tot het oprichten van een monodisciplinaire zorggroep wat naar
de achtergrond geschoven. In de kartrekkersgroep van SFH was een aantal praktijken echter van mening dat de samenwerking voortgezet diende te worden. Uiteindelijk is in november 2011 de coöperatie Samenwerkende Fysiotherapeuten Haarlemmermeer (SFH) opgericht met 5 praktijken. Eindelijk was er sprake van een geformaliseerd samenwerkingsverband!

Natuurlijk hield het in de ijskast zetten van IB in dat de missie en visie van SFH moest
worden herzien. Deze is inmiddels aangepast en te lezen op de website van SFH: www.sfhaarlemmermeer.nl

Begin 2012 hebben wij afscheid genomen van één van de bestuursleden van SFH. Sinds deze maand is er echter weer een nieuw bestuurslid bij gekomen in de persoon van Cees Broers!

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:                   Albert van Duin (Fit Management Hoofddorp)
Secretaris:                   Jeroen Grootjen (Fysiocentre Haarlemmermeer)
Penningmeester:        Henk Lulf (Oedeem- en Fysiocentrum Meander)
Communicatie:           Maaike van der Holst (Paramedisch Centrum Skagerrak)Bestuurslid:                 Cees Broers (Back in Shape Fysiotherapie)

Dit bestuur zit vol plannen voor de komende periode en is vastbesloten met deze
samenwerking fysiotherapie een duidelijke plaats te geven binnen de Haarlemmermeer!

Op dit moment zijn er gesprekken gaande met het Spaarne Ziekenhuis over het opzetten van een pilot. Zodra hierover meer informatie bekend is, zult u middels deze nieuwsbrief op de hoogte worden gebracht.

Reacties zijn gesloten.