Missie / Visie

Missie:

SFH is de coöperatie van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in  de Haarlemmermeer.
SFH biedt uniforme en EBP-gebaseerde fysiotherapeutische producten en diensten.
SFH wil haar krachten bundelen met de overige zorgverleners binnen de regio Haarlemmermeer en op deze wijze de zorg afstemmen op de behoeften van de cliënt.

Visie:

  • SFH stelt zich ten doel om aanvankelijk monodisciplinair en vervolgens multidisciplinair samen te werken;
  • SFH streeft naar krachtenbundeling met de tweedelijnszorg, waar dat in de regio Haarlemermeer gewenst is;
  • SFH streeft naar een samenwerking met de Huisartsen Ketenzorg coöperatie Haarlemmermeer (HK);
  • SFH werkt volgens de laatste inzichten en best practice en onder andere gebaseerd op de zorgstandaarden;
  • SFH is het aanspreekpunt voor alle stakeholders binnen de regio Haarlemmermeer voor fysiotherapeutische producten en diensten.

Reacties zijn gesloten.